Mond of Copenhagen

Prezentor

IVFtech

Danakon: Kobler ingeniørarbejde og kommunikation

Bliv vækstleder nu

Styrk din lederprofil!

Du får her en unik mulighed for at skærpe dine lederkompetencer og løfte din virksomheds resultater
gennem et eksklusivt og skræddersyet forløb. Deltagelse er baseret på en udvælgelse
blandt de mest ambitiøse vækstvirksomheder med mellem 10-100 ansatte.

 

AFKLARING, UDVIKLING, HANDLING OG OPFØLGNING

Vækstrettet kompetenceudvikling indledes med en kortlægning af dine ledererfaringer og -kompetencer.

Det gør vi med en udgangspunktsanalyse, vækstscreening og lederradar.

Herefter taler vi med jer om, hvor I gerne vil hen og vi udarbejder sammen en vækstplan, der fungerer som en handlingsplan for, hvordan I kommer fra der hvor I er i dag til der, hvor I gerne vil hen. Vækstplanen fungerer som udgangspunkt for de efterfølgende aktiviteter.

 

Det hele munder ud i en vækst- og kompetenceudviklingsplan, som vores konsulenter sammen med jer forankrer i virksomheden.

 

Processen forløber således:

 

 

Ledercamp

Mød VKU-deltager: ATC Footwear

ATC Footwear har rødderne solidt placeret i stolte traditioner. De blev grundlagt som skomageri i 1904 under navnet ANGULUS. I 2014 moderniseredes navnet til ATC Footwear, som står for salg af en lang række kendte skomærker. Virksomheden designer, udvikler og producerer fortsat ANGULUS sko – med kærlighed til håndværk, kvalitet og design. Se videoen og hør om de konkrete udfordringer, de søger at løse ved at deltage i Vækstrettet kompetenceudvikling.

Det får du med Erhvervshusets ledelsesprogram

Med Vækstrettet kompetenceudvikling får du en unik mulighed for at skærpe dine lederkompetencer og løfte din virksomheds resultater. En styrket ledelse skaber nemlig de bedste rammer for vækst.

Interesseret i at få en af de attraktive pladser?

Dit udbytte:

 • dybere forståelse for kobling mellem ledelse og forretningsudvikling – fra strategi til eksekvering
 • klarhed om udfordringer og vækstmål – sæt retning for virksomheden
 • større bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder – du går fra at være chef til at blive LEDER
 • inddragelse af den øvrige ledergruppe og medarbejdere – kompetenceløft på flere niveauer
 • deltagelse i ledernetværk – bidrag med din unikke viden og lær af andres erfaringer

Målgruppe:

 • Danskejede virksomheder med 10-100 ansatte
 • Ejerledere og adm. direktør
 • Firmaadresse i Hovedstadsregionen

Hvad koster det?

Det koster 19.000 kr. (ekskl. moms) at deltage i Vækstrettet kompetenceudvikling.

 

Forløbet:

Afklaring
Vækstrettet kompetenceudvikling begynder med et opstarts­møde, hvor vi laver en 360 graders analyse af din virksomhed og får kortlagt de ledelsesmæssige ­erfaringer og kompetencer.

Herefter følger en kick off, 2×2-dages ledercamps, der sætter fokus på dig som leder – dine styrker og mulige udviklingsom­råder. De to camps har fokus på praktisk anvendelse i hverdagen.

Udvikling
Undervejs kortlægger vi virksomhedens samlede udviklingspotentiale, bl.a. ved at afdække behovet for kompetenceløft på alle niveauer i organisationen.
I den forbindelse dækker Vækstrettet kompetenceudvikling 50 % (op til 50.000 af omkostningerne) ved efter- og videreuddannelse.

Handling
Det hele munder ud i en vækstplan for virksomheden for at sikre forankring og eksekvering.

Du skal være motiveret for udvikling af din virksomhed, af dig selv, dit lederteam og dine medarbejdere. Vigtigst af alt skal du være parat til at investere både tid og ressourcer i processen.

Til gengæld får du mulighed for at deltage i et eksklusivt udviklingsforløb med en række stærke ledelseskonsulenter og andre ledere fra vækstvirksomheder, der står i samme situation.

 

Lederudvikling af vækstvirksomheder giver pote

En måling lavet på de virksomheder, der siden 2012 har deltaget i lederprogrammet viser, at deltagernes bruttofortjeneste i gennemsnit vokser 18% mere end sammenlignelige virksomheders.

”Vækst via Ledelse er nået ud til en gruppe af ret små virksomheder, som det ellers kan være svært at få i tale. Ledelsen er ofte begravet i drift og har hverken øje for eller tid til udvikling og innovation. Vækst via Ledelse har kombineret træning, netværk og kompetenceudvikling, og effekten har været overraskende stor på stort set alle målepunkter. Vi regnede med, at programmet ville skabe vækst, men slet ikke i dette omfang.”

 • – Professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet, Torben Eli Bager.

 

En omfattende undersøgelse dokumenterer effekten af det nationale vækstprogram Vækst Via Ledelse som forløb i 2012-2015. Undersøgelsen er gennemført af Syddansk Universitet og konklusionen er klar – De 560 vækstvirksomheder, der har deltaget i programmet løber klart stærkere end konkurrenterne.

Mød VKU-deltager: CTGlobal

Peter Odgaard fra CT Global deltog på Erhvervshusets ledelsesprogram i 2018. Virksomheden er i kraftig vækst og har brugt ledelsesprogrammet til blandt andet at finde måder at sikre sammenhængskraften i virksomheden til trods for at de ansatte arbejder mange i mange forskellige lande.

 

Cloud Computing er essensen af det CT Global udvikler og sælger i det meste  af verden. Systemet giver  virksomheder mulighed for at overvåge deres IT-sikkerhed via et visuelt dashboard, som hurtigere giver overblik over IT sikkerhedens performance. De er blevet kåret til gazellevirksomhed og begyndte som IT-konsulenter, men hyrer nu specialister på de enkelte markeder, som fører deres softwareprodukter frem. De er blandt få virksomheder i verden, som har opnået MVP-status hos Microsoft.

 

Læs mere om CT Global her: https://ctglobalservices.com/

 

Bliv den kaptajn din virksomhed fortjener

Kom ud af maskinrummet

Ofte stammer disse barrierer fra virksomhedens egen leder, der let kan komme til at stå i vejen for vækst og udvikling.

Håndværksrådet har for nylig offentliggjort en undersøgelse af ejerledernes største forhindringer for at skabe vækst i deres virksomhed, her svarer 80 %, at de i højere grad motiveres af faglig frem for forretningsmæssig succes. 43 % peger på, at de har svært ved at afse tid til strategisk udvikling, mens 36 % føler, at de er involveret i flere driftsopgaver end de behøver.

Mange små og mellemstore virksomheders udvikling er ofte tilfældig og mangler retning, netop fordi lederen drejer på alle håndtag og træffer alle beslutninger.
Det gør, at de sjældent får tid til at tage kvalificeret stilling til, hvor virksomheden skal bevæge sig hen. De har simpelthen svært ved at komme ud af maskinrummet.

Første skridt for enhver ambitiøs leder består i, at få lagt en målrettet plan for virksomhedens vækst. Det hjælper et stykke af vejen – men som regel vil lederen møde en ny barriere, nemlig manglende tid til at føre planen ud i livet. Han eller hun vil føle sig udfordret som leder. Derfor er en vækstplan for virksomheden ikke nok, denne skal suppleres med en personlig udviklingsplan for lederen selv, med fokus på, hvordan man som leder skal udvikle sig, for at kunne eksekvere den planlagte strategi.

De 3 lederroller

I Væksthuset bruger vi Mercedes-modellen (se illustration) til at komme hele vejen rundt om lederens muligheder. Modellen dækker over en tredelt lederrolle med hver sit fokus – specialist, management og leadership.

 

Den typiske ejerleder starter egen virksomhed som specialist på sit felt, og vil derfor også påtage sig opgaven som faglig specialist, men i takt med at virksomheden vokser, træder de fleste ledere ud af specialistrollen og fokuserer mere på management – altså driften af virksomheden.
Hvis virksomheden skal nå sit fulde vækstpotentiale, kræver det også leadership, hvilket vil sige øget fokus på motivation, teamudvikling og vision for fremtiden.

Som leder handler det om, at være modig nok til at vedkende sig sine begrænsninger og i højere grad uddelegere opgaver til medarbejderne. Især det sidste er vigtigt: uddelegering og rollefordeling er essentielt at få på plads, hvis du vil lede sin virksomhed udenom de værste forhindringer.

Gå foran eller træd til side

Nogen kan eller vil slet ikke være ledere, og det er lige så vigtigt at få afklaret. Måske tjener det både dig og virksomheden bedst, hvis du selv træder til side og ansætter en professionel leder. Enten skal du turde gå foran eller også skal du erkende, at det er andre end dig selv, der skal stå for den strategiske udvikling af virksomheden.

Uanset hvad du vælger, så handler virksomhedsledelse om at have mod til vækst og slippe taget i alle detaljer, give ansvar fra sig og lade tingene blomstre – ledelse er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå virksomhedens mål.

Det kræver sin leder at lede en virksomhed i vækst, og det kræver mest af alt, at du finder frem til din ’ledestjerne’ og bliver fortrolig med din rolle, før du kan lede andre. Selverkendelse er kodeordet.

Så kom ud af maskinrummet, overlad roret til andre og bliv den kaptajn, som din virksomhed fortjener.

 

80% motiveres af faglig frem for forretningsmæssig succes

Håndværksrådet har for nylig offentliggjort en undersøgelse af ejerledernes største forhindringer for at skabe vækst i deres virksomhed, her svarer 80 %, at de i højere grad motiveres af faglig frem for forretningsmæssig succes. 43 % peger på, at de har svært ved at afse tid til strategisk udvikling, mens 36 % føler, at de er involveret i flere driftsopgaver end de behøver.

Mange små og mellemstore virksomheders udvikling er ofte tilfældig og mangler retning, netop fordi lederen drejer på alle håndtag og træffer alle beslutninger.
Det gør, at de sjældent får tid til at tage kvalificeret stilling til, hvor virksomheden skal bevæge sig hen. De har simpelthen svært ved at komme ud af maskinrummet.

Første skridt for enhver ambitiøs leder består i, at få lagt en målrettet plan for virksomhedens vækst. Det hjælper et stykke af vejen – men som regel vil lederen møde en ny barriere, nemlig manglende tid til at føre planen ud i livet. Han eller hun vil føle sig udfordret som leder. Derfor er en vækstplan for virksomheden ikke nok, denne skal suppleres med en personlig udviklingsplan for lederen selv, med fokus på, hvordan man som leder skal udvikle sig, for at kunne eksekvere den planlagte strategi.

 

De tre lederroller

I Væksthuset bruger vi Mercedes-modellen (se illustration) til at komme hele vejen rundt om lederens muligheder. Modellen dækker over en tredelt lederrolle med hver sit fokus – specialist, management og leadership.

 

 

Den typiske ejerleder starter egen virksomhed som specialist på sit felt, og vil derfor også påtage sig opgaven som faglig specialist, men i takt med at virksomheden vokser, træder de fleste ledere ud af specialistrollen og fokuserer mere på management – altså driften af virksomheden.
Hvis virksomheden skal nå sit fulde vækstpotentiale, kræver det også leadership, hvilket vil sige øget fokus på motivation, teamudvikling og vision for fremtiden.

Som leder handler det om, at være modig nok til at vedkende sig sine begrænsninger og i højere grad uddelegere opgaver til medarbejderne. Især det sidste er vigtigt: uddelegering og rollefordeling er essentielt at få på plads, hvis du vil lede sin virksomhed udenom de værste forhindringer.

Gå foran eller træd til side

Nogen kan eller vil slet ikke være ledere, og det er lige så vigtigt at få afklaret. Måske tjener det både dig og virksomheden bedst, hvis du selv træder til side og ansætter en professionel leder. Enten skal du turde gå foran eller også skal du erkende, at det er andre end dig selv, der skal stå for den strategiske udvikling af virksomheden.

Uanset hvad du vælger, så handler virksomhedsledelse om at have mod til vækst og slippe taget i alle detaljer, give ansvar fra sig og lade tingene blomstre – ledelse er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå virksomhedens mål.

Det kræver sin leder at lede en virksomhed i vækst, og det kræver mest af alt, at du finder frem til din ’ledestjerne’ og bliver fortrolig med din rolle, før du kan lede andre. Selverkendelse er kodeordet.

Så kom ud af maskinrummet, overlad roret til andre og bliv den kaptajn, som din virksomhed fortjener.

 

Pascal A/S – en international vækstsucces

Fra svær start

For CEO Lars Rosenkvist Fenger har vejen til fem Gazelle kåringer og en virksomhed i kraftig vækst været drevet af en stærk passion om at ville gøre tingene bedre. Pascal Audio er noget så sjældent som en international vækst-succes, der startede successen på det internationale fremfor det danske marked. Der skulle gå 8 år før virksomheden Pascal A/S i Herlev fik sin første danske kunde.

 

Til markant vækst

Men rejsen har været rollercoaster og den næsten 30 mand store virksomhed har været igennem en større transformation i de 11 år virksomheden har eksisteret. En transformation der de sidste 7 år har skabt en markant vækst. Pascals netop afsluttede regnskabsperiode viser en vækst i bruttofortjeneste på over 68% og en bundlinje vækst på over 165%.

 

Gazelle og årets ejerleder

Foruden de fem Gazelle kåringerne er Lars Rosenkvist Fenger fra Pascal A/S også netop blevet vinder af årets Temapris i forbindelse med PwC’s kåring af Årets Ejerleder i Hovedstaden 2017. Her fik Lars prisen for at skabe succes med at få teknisk innovation og talentudvikling til at spille sammen.

Pascal udvikler og sælger forstærkermoduler til højttalere og virksomheden servicerer den professionelle lydindustri og virksomhedens primære markeder er USA, Asien og Europa.

 

Fra iværksætteren i kælderen til vækstvirksomhed

For Lars Rosenkvist Fenger skulle den menneskelige udvikling følge med, da virksomheden for alvor fik landet de store internationale kontrakter. Det er fundamentet for den succes virksomheden har i dag.

For Lars Rosenkvist Fenger kom den menneskelige udvikling før den finansielle og det betød en opkvalificering af lederkompetencerne i virksomheden.

Her fortæller Lars Rosenkvist Fenger om den personlige nødvendige rejse det var at gå fra ”iværksætteren i kælderen”-ånden til at skulle lede en veldrevet virksomhed, der opererer på internationale markeder og samtidig skabe en motiverende arbejdsplads:

”Jeg oplevede – sikkert i lighed med mange andre iværksættere – at jeg i takt med, at virksomheden tog nogle gigantiske vækstspring, stod og manglede nogle helt konkrete ledelsesværktøjer. Rejsen fra specialist først til manager-rollen og senere til direktør-rollen, har været en lærerig rejse for mig. At der er sammenhæng mellem at virksomhedens og medarbejdernes udvikling erkendte vi dog tidligt og det var årsagen til at den 8. medarbejder vi ansatte var en HR-chef.”

 

Manglede lederredskaber

Jeg manglede nogle konkrete redskaber og ledte med lys og lygte efter kompetenceudviklings-tilbud, der kunne klæde mig på til vækst-rejsen. Men det var svært at finde et tilbud, som kombinerer det praksisnære med teori. Jeg blev opmærksom på et Erhvervshusets ledelsesprogram for SMV’ere. Det har givet mig en unik indsigt, afklaring og nogle konkrete hands-on-redskaber til mere effektivt at komme godt igennem vækstrejsen som leder. Forløbet tager rent faktisk udgangspunkt i lige præcis det udviklingsstadie, hvor du som ejerleder befinder dig. Det var vigtigt for mig, at jeg udviklede både mine egne lederevner  og fik indsigt i, hvordan jeg også kunne udvikle vores medarbejdere og dermed hele virksomheden. På rejsen har jeg fundet frem til mit og Pascals DNA. Så nu er fundamentet for vores alles vækst-eventyr på plads. Målet er at skabe en high performance-virksomhed i verdensklasse – og det mål er vi godt på vej til indfri”.

 

Tre gode råd til vækstvirksomheder

Belært af Lars Fengers egen erfaring med at drive en international vækst-virksomhed, har han tre gode råd til vækstvirksomheder, der vil ud over landets grænser:

 1. Sæt ambitionerne højt for virksomheden og dermed også for medarbejderne.
 2. Sørg for at der en symbiose mellem at udvikle virksomheden, dens medarbejdere og at have det sjovt.
 3. Kommuniker virksomhedens formål klart og tydeligt, således at dine medarbejdere – og særligt de kvalificerede medarbejdere du ønsker at tiltrække – bidrager til noget ”større”.

Læs mere om Pascal Audio her.

C&C Travel – “fordoblede salget i presset branche”

C&C Travel skaber rejser med et menneskeligt ansigt. Og selvom Luca var vokset op med rejsebranchen i blodet, krævede det en ekstra indsats, da Luca pludselig skulle overtage sin fars firma. Luca var i gang med en juridisk karriere, da generationsskiftet hurtigere end forventet skulle gennemføres og han havde ingen ledelsesmæssig erfaring. Ledelsesprogrammet har hjulpet Luca med folde sig ud som leder. Og han har på kort tid gennemført en organisationsændring og sat et nyt ledelsesteam for  at sikre  fokus. Firmaet er nu i kraftig vækst, salget er næsten fordoblet på 3 år i en hård branche.

Interglas – “Jeg ville aldrig være nået hertil alene”

Lars Henrik Andersen var med nogen usikkerhed i gang med at opbygge en webshop med bygningsglas, da han deltog på VKU. Nu er virksomheden under kraftig vækst, rentabiliteten vokser, og de er flyttet til nye større lokaler. Lars har gennemført VKU-forløbet og benyttet sig af tilskuddet til kompetenceløft efterfølgende. Lars har som en del af kompetenceløftet fået hjælp fra en privat rådgiver til at opbygge en stærkere organisationsstruktur, udvikle et sortiment, der matcher markedets efterspørgsel og arbejdet med en mere strategisk forankret prissætning.

 

”Interglas er meget taknemmelig for muligheden i at deltage i Vækstrettet Kompetenceudvikling, og de efterfølgende støttemuligheder. Hvis vi ikke havde haft muligheden ville vi stadig rode rundt med de daglige problemer uden at vokse. Nu er der ryddet op, medarbejderne er afklarede, lønsomheden er forbedret og der er lagt en langsigtet plan som hele organisationen føler sig som en del af.”

 

Lars Andersen, CEO Interglas ApS

“Ledelsesmæssigt handlerum er fundamentet for virksomhedens udvikling”

”Mange ledere bliver flaskehalse i deres egen virksomhed, og for at skabe vækst, er det nødvendigt med et større ledelsesmæssigt handlerum. Det gør det muligt løbende at rejustere organiseringen, så den hele tiden matcher virksomhedens udvikling. På den måde bliver ledelse et stadigt mere afgørende konkurrenceparameter i udviklingen af fremtidige vækstvirksomheder. Ledelsesprogrammet er skræddersyet til netop dette formål, og undersøgelsen af resultaterne dokumenterer, at indsatsen med stor effekt har ført virksomhederne over på et vækstspor”- Liselotte Hohwy Stokholm, direktør i Erhvervshus Hovedstaden.

 

Egenkapitalen i de virksomheder, der har deltaget i ledelsesprogrammet er steget fra 3,1 mio. kroner til 4,1 mio. kroner mellem 2012 og 2015. I kontrolgruppen er egenkapitalen steget fra 5,5 mio. kroner til 5,9. mio. kroner i samme periode.

 

Ifølge en effektmåling foretaget af Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen, har deltagerne også klaret sig bedre end sammenlignelige virksomheder målt på vækst i beskæftigelse og omsætning. Effektmålingen indikerer, at ledelsesprogrammet har bidraget til at skabe knap 800 fuldtidsjob i de deltagende virksomheder.

VKU-deltager: Det har gjort størst indtryk – ATC Footwear

ATC Footwear har rødderne solidt placeret i stolte traditioner. De blev grundlagt som skomageri i 1904 under navnet ANGULUS. I 2014 moderniseredes navnet til ATC Footwear, som står for salg af en lang række kendte skomærker. Virksomheden designer, udvikler og producerer fortsat ANGULUS sko – med kærlighed til håndværk, kvalitet og design. Se videoen om ATC Footwear, der fortæller om, hvorfor de deltager i Vækstrettet kompetenceudvikling og hvad de har gjort sig af overvejelser, både personligt og på vegne af virksomheden.

En stærkere leder og vækst på over 40%

Henrik Stenmann, der er partner i IIH NORDIC, har deltaget i Væksthusets ledelsesprogram for ejerledere og han fortæller her om fem vigtige ting han har opnået og om, hvordan deltagelse har rykket både ham som leder og IHH Nordic som virksomhed:

 • – Givet en forståelse for det at arbejde med strategi, så jeg nu er i stand til at arbejde 2-3 år ud i fremtiden.
 • – Jeg er blevet meget bedre til at uddelegere
 • – Vi har haft en vækst på over 40%
 • – Jeg er blevet en stærkere leder

 

 

IIH Nordic har efter deres deltagelse ud over at opleve en vækst på over 40% også opnået en lang række andre milepæle som virksomhed. Du husker måske den omtale virksomheden fik, da de som nogen af de første i Danmark indførte 4 dages arbejdsuge. Og i 2017 blev IIH Nordic kåret både som den bedste danske mindre arbejdsplads og som IT branchens bedste mindre arbejdsplads.

Du kan læse mere om IIH Nordic her.

 

Altinget – Fra 15 til 200 ansatte

Den uafhængige netavis Altinget har eksisteret siden 2000 og leverer hver dag dugfriske nyheder om dansk politik. Virksomheden holder til på Christiansborg og har omkring 200 ansatte.

Væksthuset kom en dag og bankede på døren og sagde: “Skal vi ikke hjælpe jer med at vækste yderligere?” Vi tog dem indenfor og de hjalp os først med at etablere et advisory board og senere en professionel bestyrelse, for jeg kan jo ikke alt.” Det er vigtigt at få en professionel sparring ind og gå helt neutralt ind og sige: ”Rasmus, du har brug for at styrke og udvide dine kompetencer som leder.”

 

Modtager af den fornemme Berlingskes Journalistpris, 3. januar 2018.

 

Læs mere om Altinget her.

 

Ferm Living – “Følg passionen”

Trine Andersen er designer ind til benet, men hun måtte designe sin egen rolle forfra, da opgaverne i hendes virksomhed blev mere pligt end lyst. Efter 10 års vækst og en håndfuld gazeller blev Trines arbejdsdag domineret af alt andet end design.

Hun lever for former, farver og æstetik, og har nu fået en kapitalpartner, som driver ”alt det kedelige”. I 2014 deltog Trine i Vækst via Ledelse, og afklaringen i forløbet bidrog til beslutningen om at få en kapitalpartner ind. Trine er i dag Kreativ Direktør i sit eget firma.

 

 

Friday Group – “Svært at ansætte de rigtige i vækstfasen, det har vi lært nu!”

I starten ansatte jeg bare dem, der kunne skaffe kunder og få gang i omsætningen, og den første og bedste mand fik ansvar, selvom det ikke nødvendigvis var ham, der havde de rette kompetencer til at varetage det ansvar”

Virksomheden Friday Group rammer en tør plet i markedet med deres events- og barløsninger. Men i lang tid tjente de ingen penge. Det er der lavet om på nu.

Skal du bruge en bar? Vil du lære at lave cocktails? Eller vil du holde dine drikkevarer kolde hele aftenen? Virksomheden Friday Group Aps ejer en række datterselskaber, der tilsammen kan skaffe alt til en god fest, og med virksomhedens komplette løsning ramte den i 2013 et uudforsket marked. Idéen opstod, da administrerende direktør, Kevin Bjerring Christensen, ved siden af sit ingeniør-studie arbejdede som bartender.

»Det irriterede mig ofte, at man ikke kunne få fat på isterninger til drinks, hvis man pludselig løb tør,« siger Kevin Bjerring Christensen, der aldrig fik gjort sit studie færdigt. Og her fire år efter er Friday Group gået fra at være et enkeltmandsfirma til at have 20 ansatte og en omsætning på 20 millioner.

»Det er helt tydeligt, at der er behov for vores varer, og de forskellige produkter har en synergieffekt på hinanden,« siger han.

Det handler ikke altid om at vækste

Men. For der er nemlig et men. I de første år formåede Friday Group nemlig ikke at tjene penge.

»Vi vækstede bare i ét væk, arbejdede derudaf og fokuserede på at imødekomme vores kunders behov, men vi tjente ingenting,« siger Kevin Bjerring Christensen, som derfor tog fat i Væksthuset Hovedstadsregionen. Og her fandt han ud af, at der var et alvorligt problem i måden, Friday Group var sat sammen rent forretningsmæssigt.

»I starten ansatte jeg bare dem, der kunne skaffe kunder og få gang i omsætningen, og den første og bedste mand fik ansvar, selvom det ikke nødvendigvis var ham, der havde de rette kompetencer til at varetage det ansvar,« siger Kevin Bjerring Christensen. Han fik sine erkendelser gennem et lederforløbet VKU i Væksthuset Hovedstadsregionen.

»Når nogen stiller kritiske spørgsmål, får det en til at tænke en ekstra gang over de ting, man gør. Og når jeg blev tvunget til at forklare, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, kunne jeg godt høre, at det lød forkert. Det handlede om at få vendt blikket indad og indse, at det ikke altid handler om at vækste. Man skal have styr på sin forretningskonstruktion først,« siger han og fortæller, at ejerkredsen i Friday Group nu tæller ham som CEO, en salgschef, en kundechef samt 20 ansatte, som alle er ansatte på deres kompetencer og ikke, fordi de tilfældigvis har skaffet kunder til virksomheden.
»Vi har fået professionalisme omkring vores forretning,« konkluderer Kevin Bjerring Christensen.

Professionel udadtil og indadtil

I dag har Friday Group kunder som Bella Center, Royal Arena og Danmarks Radio og tjener for alvor penge. Virksomhedens mange ben vil Kevin Bjerring Christensen blive ved med at bygge videre på i fremtiden.

»Jeg kunne sagtens forestille mig fx at lancere et digitalt bookingsystem, der kan gå internationalt,« siger han, men er også fast forankret i sin filosofi, der handler om, at man hellere skal eje en stor andel af et lille segment end en lille andel af et stort segment:

»Jeg vil ikke have én procent af et stort marked, da man ingen indflydelse får på markedet. Jeg vil hellere arbejde på at vinde 70-80 procent af et lille marked, så man kan påvirke det,« siger direktøren, der nu ikke kun ejer en professionel forretning udadtil – også indadtil.

Du kan læse mere om Friday Group her.

VKU-deltager: Det har gjort størst indtryk – CTGlobal

Cloud Computing er essensen af CTGlobal, som er til stede i det meste af verden. CTGlobal giver virksomheder mulighed for at overvåge deres IT-sikkerhed. De er blevet kåret til gazellevirksomhed og begyndte som IT-konsulenter, men hyrer nu specialister på de enkelte markeder, som fører deres softwareprodukter frem. De er blandt få virksomheder i verden, som har opnået MVP-status hos Microsoft.

Se videoen om CTGlobal, der fortæller om, hvorfor de deltager i Vækstrettet kompetenceudvikling og hvad de har gjort sig af overvejelser, både personligt og på vegne af virksomheden.